Call us : +9198671 10318

भारतरत्न महामानव बोधिसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वव्यापी जयंती निमित्त तुम्हांला आणि तुमच्या कुटुंबाला जयंतीच्या मंगलमय शुभेच्छा....

भारतरत्न महामानव बोधिसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वव्यापी जयंती निमित्त तुम्हांला आणि तुमच्या कुटुंबाला जयंतीच्या मंगलमय शुभेच्छा....

मानवमुक्तीच्या लढ्याचे प्रणेते,विश्वरत्न,अर्थशास्त्री,स्त्रीमुक्तीदाते,भारताचे भाग्यविधाते,राष्ट्रनिर्माते,संविधानाचे शिल्पकार,कायदेतज्ञ,भारतरत्न महामानव बोधिसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वव्यापी जयंती निमित्त तुम्हांला आणि तुमच्या कुटुंबाला जयंतीच्या मंगलमय शुभेच्छा....

Event Date : Nov 30 -0001
Venue : Kolhapur

भारतरत्न महामानव बोधिसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वव्यापी जयंती निमित्त तुम्हांला आणि तुमच्या कुटुंबाला जयंतीच्या मंगलमय शुभेच्छा.... - Photo Gallery


भारतरत्न महामानव बोधिसत्व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विश्वव्यापी जयंती निमित्त तुम्हांला आणि तुमच्या कुटुंबाला जयंतीच्या मंगलमय शुभेच्छा.... - Video Gallery


How you can help us?

Come forward to help those who need

Make online donations on our portal

Start investing in our volunteer group

Make your fund untilized

Are you ready to volunteer?

start one of our programm today and help people in need

BECOME A VOLUNTEER MAKE A DONATION