Call us : +9198671 10318

निराधार कुटुंबाला मदतीचा हात दर महिन्याला त्यांना आवश्यक तेवढे अन्नधान्न मदत म्हणून देण्याची संस्थेची तयारी

निराधार कुटुंबाला मदतीचा हात दर महिन्याला त्यांना आवश्यक तेवढे अन्नधान्न मदत म्हणून देण्याची संस्थेची तयारी

मुंबई जोगेश्वरी येथील निराधार कुटुंब घरात जेष्ठ आई वडील अपंग मुलगी व त्यामुलीची एक लहान मुलगी लॉक डाऊन मुळे कोणतेही काम हाती नाही त्यांनी आम्हाला मदतीची हाक दिली आणि त्यांना संस्थेच्या माध्यमातून दरमहिन्याला अन्नधान्य घरपोच देण्याची तयारी केली .

Event Date : Oct 12 2020
Venue : mumbai

निराधार कुटुंबाला मदतीचा हात दर महिन्याला त्यांना आवश्यक तेवढे अन्नधान्न मदत म्हणून देण्याची संस्थेची तयारी - Photo Gallery


निराधार कुटुंबाला मदतीचा हात दर महिन्याला त्यांना आवश्यक तेवढे अन्नधान्न मदत म्हणून देण्याची संस्थेची तयारी - Video Gallery

निराधार कुटुंबाला मदतीचा हात दर महिन्याला त्यांना आवश्यक तेवढे अन्नधान्न मदत म्हणून देण्याची संस्थेची तयारी


How you can help us?

Come forward to help those who need

Make online donations on our portal

Start investing in our volunteer group

Make your fund untilized

Are you ready to volunteer?

start one of our programm today and help people in need

BECOME A VOLUNTEER MAKE A DONATION